Tjänster

Maskinpark

I vår maskinpark ingår en väghyvel, bandlastare och lastbil. Med dessa maskiner kan vi utföra de flesta arbeten inom vägunderhåll. Vid större uppdrag har vi även möjlighet att hyra in ytterligare maskiner.

Vi hyr även ut förare för uppdrag som t ex väghyvling och bandchaktare.

Kontakta oss för offert eller passa på att titta maskiner här till vänster!

Vägunderhåll

 • Anläggning av vägar och planer
 • Underhållhyvling
 • Dikeshyvling
 • Vinterväghållning
 • Skyltning vid vägarbete
 • Trädfällning

 

Vägslåtter

 • Vägslåtter
 • Buskröjning

 

Bandlastare

 • Mottagning
 • Släntning
 • Övriga chaktningsarbeten

 

Transporter

 • Transportuppdrag som t ex jord, grus, ved (lång, kort). Lastas med kran
 • Salta/vattna vägar
 • Vinterväghållning
 • Krantjänster (lastbil)

 

Uthyrnig

 • Uthyrning av verkstadslokal
 • Personaluthyrning
 • Uthyrning av lägenhet

Senaste nyheterna